1+1+1 = >3

‘De leden van de politieke groepering gob hebben tijdens de algemene ledenvergadering unaniem gekozen voor de Top 3 die de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 gaan leiden. En de reden waarom?  1+1+1 = >3 De Top 3 is:
  1. Yvonne Salvino
  2. Leon Geilen
  3. Marcel Claessens
‘Dit drietal bevat een aantal eigenschappen, die ieder voor zich, maar vooral in gezamenlijkheid staan voor een voortzetting van het succes van de politieke groepering gob’, aldus de leden en het bestuur. Voorbeelden hiervan zijn onder meer, krachtig bestuur, inhoudelijk zeer sterk, binden en verbinden, empathie, sterk communicatief, dicht bij de inwoners en verenigingen. De politieke groepering gob heeft 4 jaar geleden het proces va...

Voor het beste resultaat, werk je samen aan een doel! Bedankt voor het vertrouwen.

Dat was mijn persoonlijke tekst op de kaart die het bestuur van de ondernemersvereniging Bedrijven Sittard Geleen stuurde om hun leden te laten weten dat ik na 10 jaar voorzitterschap ‘het stokje overdraag’. Mooie woorden werden er geschreven over mij. Dat is natuurlijk altijd fijn, als anderen de bevlogenheid waarmee ik deze rol vervuld heb, ook zo ervaren hebben. En nu…….ik blijf bestuurslid. Ik wil mij heel graag blijven inzetten voor de belangen van het onderwijs,  bedrijfsleven, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, netwerken, bestemmingsplannen, of anderszins. Een goede samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven is hiervoor van belang.  Zoals ik al schreef; voor het beste resultaat, werk je samen aan een doel! De afgelopen 10 jaar heb ik ervaren als 10 prachtige jaren, waarin ik ook mezelf heb kunnen ontwikkelen. Ontdekt dat ik naast mijn drukke...