Vasteloavend in Sittard-Geleen: carnavalsverenigingen zijn de ruggengraat van onze samenleving

Afgelopen weekenden was ik aanwezig bij een groot aantal prinsuitroepingen en prinsenrecepties binnen Stadsdeel1. Zo was ik op bezoek bij onder meer De Smautbulen, De Tuurhouters, De Klumpkes, De LouverMEN, De Doale, De Bessemebènjers, De Zawpense, De Haverbule, De Reube, De Katers, De Perganaze, De Uule, De Heikneuters en De Sjoutvotte. Het was geweldig om bij zo veel bijeenkomsten aanwezig te mogen zijn en namens het stadsbestuur de prinsen en prinsessen te feliciteren.

Het maakt me enorm trots om onderdeel te mogen zijn van een van de meest geliefde en levendige evenementen in onze regio: carnaval. Het is niet zomaar een feest; het is een diepgewortelde traditie en een jaarlijkse viering die onze gemeenschap verenigt en versterkt. Het carnaval en onze carnavalsverenigingen zijn van vitaal belang voor Sitt...


Nieuw detailhandelsbeleid: goed voor consument, winkeliers en vastgoedondernemers

We gaan samen aan de slag met het versterken van de winkelgebieden in de steden, dorpen, wijken en kernen van Sittard-Geleen! Daar ben ik heel blij mee. Dat versterken is namelijk hard nodig, want als we kijken naar de regio zien we dat de winkelleegstand sinds 2009 is toegenomen met 34%. Daarnaast toont onderzoek aan dat er in onze regio veel winkelaanbod is in vergelijking met de andere regio’s. Ten slotte weten we dat mensen op een andere manier winkelen en inkopen doen. En dat online winkelen is door de coronaperiode verder versterkt. Deze ontwikkelingen zien we in heel Nederland. De gemeenteraad van Sittard-Geleen stelde donderdag 14 december het zogeheten Subregionaal Detailhandelsbeleid Westelijke Mijnstreek 2023 - 2030 vast. Net als de raden van Stein en Beek dat eerder hebben gedaan. We willen hiermee de leegstand terugdringen en zorgen dat onze winkelgebieden beter aanslu...